Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Hoesjes Centrum (“wij”, “ons”, “onze”), gevestigd aan Zierikzeestraat 34B 3086 PM Rotterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
https://www.hoesjes-centrum.nl
Zierikzeestraat 34B
3086 PM Rotterdam
Nederland
E-mail: info@hoesjes-centrum.nl 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die hoesjes-centrum.nl (de “website”) verzamelt van iedereen die (in)direct contact heeft (gehad) met de website, zoals bezoekers en klanten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
Onder “persoonsgegevens” valt alle informatie die herleidbaar is tot jou als individu. Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct contact heeft gehad met hoesjes-centrum.nl. Wij willen hierbij graag benadrukken dat dit nooit zonder jouw toestemming en met een duidelijk doel gebeurt. Hieronder kun je een overzicht vinden met de verschillende doeleinden waar wij jouw persoonsgegevens voor verzamelen:

1) Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling: zodra je een product bestelt op de website hebben we persoonsgegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Enkele voorbeelden van noodzakelijke persoonsgegevens zijn je naam, e-mailadres, adresgegevens en betaalgegevens.

2) Gegevens voor een optimale winkelbeleving: het kiezen van het juiste telefoonhoesje kan best lastig zijn. Daarom helpen we je graag met je zoektocht door je winkelbeleving te optimaliseren. Hierbij zijn verschillende persoonsgegevens van belang, zoals je IP-adres en informatie over je internetbrowser. Deze persoonsgegevens helpen ons om te bepalen of de website goed werkt. Daarnaast willen we ons aanbod op de website zo goed mogelijk afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor verzamelen we gegevens over jouw zoek-, klik en koopgedrag bij hoesjes-centrum.nl.

3) Gegevens voor marketing: via mail houden we je geregeld op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en relevante nieuwtjes. Als je dit soort informatie niet wilt ontvangen, kun je je afmelden voor deze e-mails door te klikken op de afmeld knop onderaan de e-mails.


Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Hoesjes Centrum verzamelt persoonsgegevens via diverse kanalen. De kanalen die wij gebruiken voor het verkrijgen van persoonsgegevens zijn:

1) Via de website: persoonsgegevens worden verzameld zodra je gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld bij de aankoop van een van ons product, of wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

2) Via onze klantenservice: bij vragen over je bestelling kun je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. Door het bewaren van je persoonsgegevens kunnen we je in de toekomst sneller helpen. Daarom bewaren we de aantekeningen over het klantcontact met ons zolang je actief klant bij ons bent. 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens zolang nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de wet moeten wij gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?
Om jouw bestelling te kunnen bezorgen werken we samen met verschillende logistieke partners, waaronder PostNL. Onze logistieke partners ontvangen informatie over jouw naam en bezorgadres. Deze informatie is van belang om jouw pakketje op het door jouw gekozen bezorgadres af te leveren. Daarnaast kan het ook voorkomen dat we persoonsgegevens delen met de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Als bezoeker van onze website kun je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Allereerst heb je het recht op uitleg over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, en hoe wij met deze gegevens omgaan. In dit privacybeleid hebben wij geprobeerd dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Mocht je toch nog vragen hebben over je gegevens hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@hoesjes-centrum.nl. Daarnaast heb je het recht om de persoonsgegevens die wij over jou beschikbaar hebben in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Tenslotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoesjes-centrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hoesjes Centrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, dan kun je contact opnemen met ons via info@hoesjes-centrum.nl